Штатний розпис відділу освітньої політики та правового забезпечення відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

 Штатний розпис відділу освітньої політики та правового забезпечення відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

№ п/п Посада К-ть один. ПІБ
1 Фахівець 1 Кабан Леся Романівна
2 Фахівець 1 Резолюта Ірина Романівна
3 Діловод 1 Запотічна Леся Омелянівна
4 Юрисконсульт 1 Ізовіт Христина Василівна
5 Фахівець з публічних закупівель 1 Дутко Галина Семенівна
Всього 5

 

Кабан Леся Романівна – фахівець відділу освітньої політики та правового   забезпечення відділу освіти:

 • надає допомогу закладам загальної середньої освіти та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості; надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку на усиновлення;
 • організовує роботу відділу освіти щодо захисту майнових і особистих немайнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

·        організовує та здійснює облік дітей шкільного віку, які проживають на обслуговуючій території. Формує статистичний звіт РВК-77; ·        забезпечує співпрацю  закладів освіти  зі службами щодо залучення до освітнього процесу неохоплених навчанням дітей; ·        контролює виконання   конституційних   вимог   щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками  повної загальної середньої освіти;  ·        забезпечує розвиток профільного та професійного навчання, профорієнтаційної роботи. Забезпечує облік та контроль за працевлаштуванням випускників 9-х,11-х класів закладів освіти;

 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції;
 • надає допомогу у проведенні ІІ туру всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Сприяє залученню учнівської молоді до участі в конкурсах, турнірах, змаганнях;
 • реалізовує Програму національно-патріотичного виховання, розвитку духовності та зміцнення моральних засад учнівської молоді;
 • забезпечує доступ до публічної інформації відділу освіти, здійснює координацію та контроль за дотриманням законодавства з питань доступу до публічної інформації у закладах освіти району відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • здійснює інформаційне наповнення сайту відділу освіти, веде контроль за розміщенням первинної інформації про освітню діяльність на сайтах навчальних закладів, надає інформації до освітнього порталу Львівщини;
 • здійснює контроль за організацією харчування в закладах освіти району.

 ·        Резолюта Ірина Романівна – фахівець відділу освітньої політики та правового  забезпечення відділу освіти:

 • подає пропозиції про потреби у закладах освіти, заснованих на комунальній формі власності, та щодо удосконалення чи оптимізації мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів, учнівського контингенту;
 • відповідає за організацію розробки, затвердження та державної реєстрації Статутів закладів освіти, Положення про філію закладу освіти;
 • узагальнює статистичні показники про мережу закладів освіти та складає звітність за формами ЗНЗ-1, 76–РВК, Д-7-8, Д-6, Д-5, Д-9, Д-4;
 • формує персоніфіковане замовлення документів про освіту;
 • проводить облік та видачу документів про освіту;
 • контроль за організацією та проведенням індивідуального навчання;
 • організовує оздоровлення дітей шкільного віку, що проживають на території району, та контролює організацію роботи пришкільних оздоровчих таборів;
 • відповідає за роботу відділу освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»;
 • прогнозує розширення мережі закладів дошкільної освіти району та укладає програму розвитку;
 • забезпечує подання статистичної звітності закладами дошкільної освіти Ф-85- к, звіту-черги та подання узагальненої інформації в департамент освіти і науки Львівської ОДА;
 • проводить збір, аналізує, узагальнює замовлення на підручники, навчально-методичну літературу для ЗЗСО та надає замовлення;
 • здійснює облік та видачу єдиних квитків;
 • забезпечує достовірність подання в системі ЄДЕБО та ІСУО;
 • координує діяльність відділу освіти щодо забезпечення соціальних гарантій дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

     Дутко Галина Семенівна – фахівець з публічних закупівель відділу освітньої політики та правового забезпечення:

 • організовує проведення конкурентних публічних закупівель згідно чинного законодавства;
 • планує закупівлі, вибір процедур, проводить закупівлі, документальний супровід, оприлюднює в електронній системі  інформації та звітує за результатами закупівель.

    

     Ізовіт Христина Василівна – юрисконсульт відділу освітньої політики та правового забезпечення:

 • надає консультації з питань дотримання трудового законодавства в закладах освіти з правових питань, укладання трудових контрактів, договорів;
 • здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства при складанні нормативних документів відділу освіти;
 • складає проекти договорів та угод;
 • представляє інтереси відділу освіти в судах та інших органах;
 • організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері освіти;
 • візує накази відділу освіти;
 • бере участь у розробці проектів розпорядчих документів Новояворівської міської ради, розробником яких є відділ освіти;
 • аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних і контролюючих органів;
 • веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України.