Нормативна база

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Закон України «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо …

Більше