Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

№ п/п Посада К-ть один. ПІБ
1 Головний бухгалтер 1 Лазорко Лілія Петрівна
2 Заступник головного бухгалтера 1 Буфан Галина Володимирівна
3 Економіст 1 Шуварик Андрій Михайлович
4 Бухгалтер (по зарплаті) 2 Купцьо Віра Василівна

Бірюк Ярослава Володимирівна

5 Бухгалтер (по основних засобах) 1 Малюсейко Тетяна Володимирівна
Всього 6

 

Лазорко Лілія Петрівна – головний бухгалтер відділу освіти:

 • здійснює загальне керівництво фінансової діяльності підвідомчих та самостійних закладів освіти;
 • складає фінансову звітність по результатам закінчення 1 кварталу, півріччя, 9 місяців та фінансового року до УДКСУ в Яворівському районі;
 • складає проект бюджету на фінансовий рік;
 • подає до фінансового управління відповідну звітність;
 • здійснює своєчасне відкриття розрахункових рахунків в УДКСУ в Яворівському районі та подачу переліку рахунків;
 • здійснює підготовку проектів наказів, інших розпорядчих та інформаційних документів;
 • здійснює контроль щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни;
 • здійснює контроль за використанням державного майна і фінансових ресурсів.

 

Буфан Галина Володимирівна – заступник головного бухгалтера       централізованої бухгалтерії:

 • здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до      лічильної обробки;
 • приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;
 • здійснює нарахування заробітних плат працівникам закладам освіти;
 • здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці;
 • готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності;
 • стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.