Штатний розпис апарату відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

Штатний розпис апарату відділу освіти Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

№ п/п Посада К-ть один. ПІБ
1 Начальник 1 Дорош Михайло Петрович
2 Головний спеціаліст 1  Юр Тетяна Миколаївна
Всього 2

 

Дорош Михайло Петрович – начальник відділу освіти:

 • здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти;
 • подає на затвердження голові Новояворівської міської ради положення про відділ освіти;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
 • може входити до складу колегії міської ради;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міськради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва міськради;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
 • затверджує положення про структурні підрозділи відділу освіти;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Новояворівської міської ради кошторису відділу освіти;
 • планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;
 • звітує перед головою Новояворівської міської ради про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням;
 • видає накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер і підлягають державній реєстрації ГТУЮ у Львівській області;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу освіти;
 • затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • створює згідно чинного законодавства дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу освіти;
 • укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) за результатами конкурсу;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів та установ освіти;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом;
 • голова атестаційної комісії відділу освіти.

 

Юр Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти:

 • представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва міської ради;
 • виконує обов’язки начальника відділу освіти на час його відсутності;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • забезпечує підготовку та проведення колегії відділу освіти та нарад керівників закладів загальної середньої освіти;
 • здійснює контроль за організацією інклюзивного навчання;
 • забезпечує реалізацію удосконалення навчально-матеріальної бази установ освіти;
 • організовує та контролює роботу структурних підрозділів відділу освіти;
 • контроль за виконання програм розвитку освіти та здійснення заходів щодо їх виконання;   
 • координує роботу щодо зведеного планування відділу освіти;
 • координує та організує проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти;
 • забезпечує організацію і контроль за проведенням державної підсумкової атестації;

·        начальник штабу цивільного захисту відділу освіти. Здійснює координацію та контроль за організацією роботи із цивільного захисту в закладах освіти району;

 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;
 • координує проведення професійних конкурсів, проводить І тур всеукраїнського конкурсу «Кращий директор», «Кращий заступник директора з навчально-виховної роботи», залучає методистів до конкурсу «Кращий методист», надає їм допомогу для участі в обласних та всеукраїнських етапах;
 • надає методичну допомогу адміністраціям установ освіти щодо проведення атестації педагогічних працівників;
 • формує списки працівників, що атестуються в поточному році, систематизує документи кожного педагогічного працівника для проходження атестації;
 • готує матеріали до засідань атестаційної комісії ІІ рівня;
 • координує діяльність закладів освіти з питань впровадження інновацій;
 • здійснює науково-методичний супровід проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району, координує роботу з підготовки замовлень на курси закладами загальної середньої освіти району, формує і подає узагальнене замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інформує заклади освіти про графіки проходження курсів, семінарів, готує проекти листів про внесення змін, перенесення термінів курсів відповідно до запитів ЗЗСО, звернень педагогів, забезпечує процес отримання свідоцтв про курси підвищення кваліфікації педагогами закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти району;
 • веде військовий облік та бронювання працівників.

 

Куратори закладів освіти Новояворівської міської ради

 

Заклад освіти Куратор
Новояворівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Дорош М.П.
 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1

Воледобростанський ЗЗСО І-ІІ ст.

Добростанський ЗЗСО І-ІІ ст.

Новояворівська початкова школа

Філія «Молошковицька початкова школа»   Новояворівського ЗЗСО  І-ІІІ ст. № 1

«Новояворівський Інклюзивно-ресурсний центр»

Новояворівський ЗДО №1

Новояворівський ЗДО №4

Добростанський ЗДО

Юр Т.М.
Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3

Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака

Старицький ЗЗСО І-ІІІ ст.  імені Юрія Костіва

Терновицький ЗЗСО І-ІІ ст.

Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ст.

Старицька початкова школа

Новояворівський ЗДО №9

Шклівський ЗДО

Старицькй ЗДО

Резолюта І.Р.
Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2

Новояворівський ліцей

Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ст.

Кам’янобрідський ЗЗСО І-ІІІ ст.  імені Петра Андрусіва

Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ст.  імені Митрополита

Андрея Шептицького

Мужиловицький ЗЗСО І-ІІ ст.

Новояворівський ЗДО №5

Новояворівський ЗДО №7

Прилбичівський ЗДО

 Кабан Л.Р.