Нормативна база

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1095Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освітиhttps://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1095-2004-%EF&p=1321473369741789#Text

Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 222«Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2015-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 12 березня 2003 р. № 305 Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 19 червня 2019 р. № 532 Про затвердження Положення про опорний заклад освітиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центрhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text

Наказ МОЗ України від 25.09.2020  № 2205Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освітиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Наказ МОН України від 26.09.2005  № 557Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

Наказ МОНМС України від 13 квітня 2011 р. № 329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

Наказ МОН України від 07 грудня 2018 р. № 1369«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

Спільний Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 р.  № 72/78«Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-13#Text

Наказ МОН від 25.06.2018  № 676Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освітиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-18#Text

Наказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020  № 2736-20Про затвердження професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Наказ МОН України від 12.12.2019  № 1553Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатівhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174-20#Text