Конкурс на заміщення посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Оголошення

про конкурс на заміщення посади директора

Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Новояворівської міської ради

Найменування і місцезнаходження Центру:

          Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради; 81053 м.Новояворівськ, вул. Мазепи, 9.

Найменування посади та умови праці:

Директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Новояворівської міської ради.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до наступних нормативно правових актів:  Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанова КМУ від 23.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»; Постанова КМУ від 28.12.2021р. № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти»; Постанова КМУ від 31.01.2001р. №78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту”; Постанова КМУ від 29.07.2020р. №672 “Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників”.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників:

Директором  Центру професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцям конкурсу відповідно до Положення  про конкурс на посаду директора
Центру професійного розвитку педагогічних працівників
Новояворівської міської ради.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 31 березня 2022 року по 11 квітня 2022 року  до 17 год. 00 хв. у відділі освіти Новояворівської міської ради за адресою: м. Новояворівськ вул. І.Мазепи, 9.

Конкурсний відбір складається з таких стадій:

  • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  • проведення конкурсного відбору;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу.

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

Дата, місце та час конкурсного відбору буде визначено конкурсною комісією після завершення прийняття документів від претендентів на посаду директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати будуть повідомлені уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Запотічна Леся Омелянівна, тел.0974217394, osvitanovoyavorivsk@ukr.net