Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

25.02.2021          м. Новояворівськ   №175

Восьма сесія VІII скликання

 

Про затвердження «Програми роботи

з обдарованими дітьми та молоддю

Новояворівської міської ради на 2021 рік»

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення підтримки обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, Новояворівська міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю Новояворівської міської ради  на 2021 рік згідно додатку № 1.
 2. Затвердити Положення про преміювання обдарованої учнівської молоді Новояворівської міської ради згідно додатку №2
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, інвестицій та міжнародного співробітництва; постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту; охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з гуманітарних питань діяльності виконавчих органів ради В.Синенького.

 

Міський голова                                                Володимир Мацелюх

 

Додаток до рішення сесії

 Новояворівської міської ради від 25.02.2021 №175

 

Програма

роботи з обдарованими дітьми та молоддю 

Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Новояворівської міської ради на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відділом освіти Новояворівської міської ради.

 1. Загальні положення Програми

Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та молоді і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.

Складна ситуації з пошуком, розвитком і підтримкою обдарованих дітей та молоді викликана насамперед:

– відсутністю цілісної загальнодержавної системи роботи з обдарованими дітьми та належного правового, фінансового, організаційного, науково – методичного забезпечення;

– слабкою матеріально – технічною, науково – дослідницькою та експериментальною базою навчальних закладів для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Для реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення , навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для їх гармонійного розвитку, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми та молоддю розроблена дана Програма.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

Основними завданнями Програми є:

 • створення системи виявлення та відбору обдарованих дітей та молоді;
 • визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • розроблення нових напрямів роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;
 • удосконалення та оновлення нормативно-правової бази щодо забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • залучення обдарованих дітей та молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • піднесення статусу обдарованих дітей та молоді та її наставників;
 • стимулювання шляхом виплати премій кращим учням, переможцям II, III та IV етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо;
 • створення умов для забезпечення доступу обдарованих дітей та молоді до якісної освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді;
 • підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через залучення школярів до участі у регіональних, Всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованих дітей та молоді;
 • зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір.

ІV. Шляхи і засоби розв’язання завдань, обсягів та джерел фінансування

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

 • створення банку даних про обдарованих дітей та молодь;
 • розширення мережі навчальних закладів для запровадження сучасних методик виявлення навчання та виховання обдарованих дітей та молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • сприяння наступності в системі роботи з обдарованими дітьми та молоддю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • залучення обдарованих дітей та молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із організацією факультативів, гуртків, зокрема філії Малої академії наук, що працюють з обдарованою молоддю;
 • участь у районних предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних працівників;
 • проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей та молоді та її наставників;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованої учнівської молоді;
 • створення Інтернет – сторінки для інформування громадськості про здійснення передбачених програмою заходів.

Реалізації Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю

на 2021 рік планується здійснити за рахунок бюджетних призначень передбачених чинним законодавством.

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити роль школи як центру інтелектуального, культурного та соціально – економічного відродження;
 • підвищити фахову майстерність педагогів;
 • сформувати в учнів ключові компетентності, необхідні практичні уміння і навички;
 • підвищити рівень знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • організувати роботу творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на роботу з обдарованими дітьми та молоддю;
 • забезпечити науково-методичними матеріалами вчителів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
 • розширити мережу навчальних закладів профільного навчання, поглибленого вивчення предметів, факультативів, гуртків;
 • участі в усіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів;
 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей, молоді педагогічних працівників.

З метою розв’язання першочергових завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються ( додаток 1 до Програми)

 

VII. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на відділ освіти Новояворівської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Новояворівської міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують виконавчий комітет Новояворівської міської ради про виконання Програми вкінці року.

 

Паспорт програми

Розробник Програми Відділ освіти Новояворівської міської ради
Головний розпорядник коштів Відділ освіти Новояворівської міської ради
Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Новояворівської міської ради
Учасники Програми (співвиконавець) Виконавчий комітет Новояворівської міської ради
Термін реалізації Програми 2021 рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Кошти бюджету Новояворівської міської ради
Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Новояворівської міської ради

 

 

Секретар ради                                                                                             Попик Іванна