Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 рік

 

НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

25.02.2021          м. Новояворівськ   №176

Восьма сесія VІII скликання

 

Про затвердження «Програми
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Новояворівської міської
ради на 2021 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» таз метою розвитку та вдосконалення цілісної системи патріотичного виховання учнівської молоді, Новояворівська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новояворівської міської ради на 2021 рік згідно додатку № 1.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, інвестицій та міжнародного співробітництва; постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту; охорони здоров’я та соціального захисту населення та заступника міського голови з гуманітарних питань діяльності виконавчих органів ради В.Синенького.

 

 

Міський голова                                               Володимир Мацелюх

 

                                                        

   Додаток №1
                                                                                               до рішення Новояворівської
  міської ради VIII скликання від

25.02.2021 року №176

 

Програма

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Новояворівської міської ради на 2021 рік

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новояворівської міської ради на 2021 рік(далі – Програма) розроблена відділом освіти Новояворівської міської ради.

І. Загальні положення

Виклики сьогодення чітко засвідчили життєву необхідність активізації національно-патріотичного виховання задля консолідації навколо спільного майбутнього, національної державності Українського народу, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтирів через дієву участь у процесі розбудови Української держави.

Програма передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління  високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є розвиток та вдосконалення цілісної системи патріотичного виховання учнівської молоді через систему організаційних заходів, педагогічних форм і методів, формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності,принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, спорту, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування в захисті і охороні національної державності Українського народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України та забезпечення власного благополуччя в ній.

 

ІІІ. Завдання Програми:

 • Формування в учнівської молоді духовних цінностей: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, Української Держави, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу;
 • Виховання правової культури, поваги до Конституції  України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 • формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді;
 • консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 • створення належних умов для прояву патріотизму, відновлення і вшанування національної пам’яті;
 • широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.

Заходи Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

 

 IV. Нормативно-правова база Програми

 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 “Про День Гідності та Свободи”;
 • Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 “Про День Соборності України”;
 • Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 “Про День захисника України”;
 • Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”;
 • Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;
 • Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти”;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243″Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 “Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України”;
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 1/9-436 “Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році”;
 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530″Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи”.

 

V.Очікувані результати

 • формування у молодіжному середовищі високої громадянської свідомості на засадах українських національно-історичних традицій, патріотичне ставлення до держави, повагу до її історії, культури й традицій;
 • налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання молоді, які передбачені програмою;
 • удосконалення системи підготовки молоді до військової служби, підтримка діяльності козацьких, дитячих та молодіжних громадських організацій та інших організацій патріотичного спрямування,в тому числі українського пластового руху (Пласт) та скаутського руху, Спілки української молоді, що збереглися в закордонних українців та відновили свою діяльність в Україні із здобуттям незалежності;

 

VI.Фінансове забезпечення програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік,виходячи з їх фінансових можливостей. Виконавцем Програми та одержувачем (розпорядником) коштів є відділ освіти.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів наведено у додатку 1 до Програми.

 

VII. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на  відділ освіти Новояворівської міської ради.

Контроль за виконанням Програми  здійснюється виконавчим комітетом Новояворівської міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують виконавчий комітет Новояворівської міської ради про виконання Програми в кінці року.

                                                                                                                                                                                 

Секретар ради         Іванна Попик                                                                                                                                                

 

Паспорт Програми

національно-патріотичноговихованнядітей та молоді на 2021 рік

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет Новояворівської міської ради

 

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми

 

Рішення сесії Новояворівської міської ради №176 від 25.02.2021

 

3.

 

Розробник Програми

 

Відділ освіти Новояворівської міської ради

 

4.

 

Головний розпорядник коштів

 

Відділ освіти Новояворівської міської ради

 

5.

 

Відповідальний виконавець Програми

 

Відділ освіти Новояворівської міської ради

 

6.

 

Учасники Програми (співвиконавець)

 

Виконавчий комітет Новояворівської міської ради

 

7.

 

 

Термін реалізації Програми

 

 

2021 рік

8. Перелік бюджетів,   участь у виконанні Програми  

Кошти бюджету Новояворівської міської ради

 

9. Загальний  обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

 

106,00 тис. грн.

 

Секретар ради                                                                            Іванна Попик