Про «Новояворівський інклюзивно-ресурсний центр»

Гаслом діяльності «Новояворівського інклюзивно-ресурсного  центру» Новояворівської міської  ради є висловлювання:  «Особливі діти – перш за все діти, а потім вже особливі (Л. С. Виготський)

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що має на меті забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної  середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно – розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу.

Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі введено 7 штатних одиниць в межах передбачених асигнувань в галузі освіти, а саме:

 • директор ІРЦ(1 шт. одиниця);
 • практичний психолог (2 шт. од.);
 • вчитель-логопед (2 шт. од.);
 • вчитель-дефектолог (1 шт. од.);
 • вчитель-реабілітолог (1 шт. од.);

Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, а саме:

Директор центру – Пелих Надія Степанівна, магістр психології, психотерапевт з короткотермінової терапії сконцентрованої на вирішенні (Львівський національний університет імені Івана Франка; CentrumTerapiiKrotkoterminowej – Польський проект).

1.Директор ІРЦ планує та організовує роботу ІРЦ:

 • відповідно до компетенції, видає накази, контролює їх виконання, затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції фахівців ІРЦ;
 • розробляє та затверджує річний план роботи ІРЦ, графік діяльності ІРЦ;
 • призначає на посади фахівців ІРЦ на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до чинного законодавства;
 • створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їхнього фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 • організовує психолого-педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ шляхом проведення індивідуальних та групових занять;
 • організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

 

вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) – Зелінська Олена Андріївна, спеціаліст, спеціалізація «Дефектологія». Логопедія і початкова (корекційна) освіта (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

2.Вчитель-дефектолог :

 • проводить діагностичну оцінку навчальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами;
 • визначає рівень сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку;
 • робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням потенційних можливостей та індивідуальних особливостей дитини);
 • ознайомлює батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).
 • Результати комплексної оцінки оформлює (в електронному та друкованому вигляді) і зберігає в центрі та надає батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

 

практичний психолог – Чугаєвька Оксана Богданівна, спеціаліст, практичний психолог у закладах освіти ( Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди).

практичний психолог – Ядлось Юлія Степанівна, магістр спеціальної освіти (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

3.Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру:

 • здійснює первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (з уповноваження директора ІРЦ);
 • проводить діагностичну оцінку когнітивної сфери дитини, яка проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага;
 • проводить діагностичну оцінку емоційно-вольової сфери дитини, з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин;
 • робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини);
 • надає консультації та взаємодіє з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання.
 • Приймає участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 

вчитель-логопед – Рудик Леся Григорівна, спеціаліст, логопед дошкільних та шкільних закладів (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

вчитель-логопед – Лозинська Марія Ігорівна, спеціаліст корекційної освіти (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

4.Вчитель-логопед ІРЦ :

 • проводить оцінку мовленнєвого розвитку дитини з метою визначення рівня розвитку;
 • приймає участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами /для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації);
 • результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку;
 • надає консультації та взаємодіє з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;
 • надає консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;
 • надає консультативно-просвітницьку допомогу батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
 • забезпечує збереження життя та здоров’я дітей на логопедичних заняттях.

 

вчитель-реабілітолог – Настин Іванна Петрівна, спеціаліст, фахівець з фізичної реабілітації (Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

5.Вчитель – реабілітолог  інклюзивно-ресурсного центру:

 • проводить діагностичну оцінку фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
 • визначає рівень її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної та загальної моторики, способу пересування тощо;
 • робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини);
 • приймає участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого- педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами /для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації);
 • ознайомлює батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).
 • Результати комплексної оцінки оформлює (в електронному та друкованому вигляді) і зберігає в центрі та надає батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

 

У своїй діяльності «Новояворівський інклюзивно-ресурсний центр» Новояворівської міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  іншими актами законодавства та Положенням про Інклюзивно-ресурсний центр.

Графік роботи
«Новояворівський інклюзивно-ресурсний центр» Новояворівської міської ради

ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ                   8:00-17:00

 

Адреса :

«Новояворівський інклюзивно-ресурсний центр» Новояворівської міської ради

81053, м. Новояворіськ, вул.Січових Стрільців, 4.

Ел. адреса: centeryavoriv@ukr.net

Контактний телефон: 067 135 7732